Κατασκευή Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Το τμήμα της εταιρείας που ασχολείται με τα πρατήρια εμπλέκεται τόσο στις κατασκευές όσο και στην συντήρηση.

Κάνοντας μια σύντομη περιήγηση στον ιστοχώρο μας θα δείτε ενδεικτικά έργα κατασκευών και ανακατασκευών πρατηρίων, συντήρησης (service) αντλιών και μηχανημάτων, εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τοποθέτηση και συντήρηση σηματολογίας, στεγανοποίηση φρεατίων, καθαρισμού δεξαμενών, αλλαγές προϊόντων, υποδομή συστήματος εισροών - εκροών, υποδομή εγκατάστασης υγραερίου LPG και πλήθος άλλων εργασιών απαραίτητων για την λειτουργία ενός σύγχρονου πρατηρίου.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της η εταιρεία έχει να επιδείξει πλήθος έργων ανά την Ελλάδα  τόσο στην κατασκευή και την ανακαίνιση πρατηρίων υγρών καυσίμων, όσο και ιδιωτικών & επαγγελματικών χώρων.

Συγκεντρωτικά οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Τομέα Κατασκευών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων της εταιρείας μας είναι:

 • Κατασκευές πρατηρίων.
 • Ανακατασκευές - Ανακαινίσεις.
 • Εγκαταστάσεις μηχανημάτων και συστημάτων.
 • Αντλίες.
 • Τοποθέτηση Σηματολογίας - Εταιρικής ταυτότητας
 • Υποδομή Εγκατάστασης Ηλεκτρονικών Συστήματων εισροών - εκροών.
 • Τοποθέτηση Αυτόματων πωλητών.
 • Αεροσυμπιεστές - Πλυστικές μηχανές.
 • Αυτόματα Πλυντήρια.
 • Συντήρηση αντλιών και λοιπών μηχανημάτων.
 • Στεγανοποίηση φρεατίων.
 • Αντικατάσταση παλαιών φρεατίων Δ/Ξ με πολυεστερικά.
 • Υποδομή Εγκατάστασης Υγραερίου (LPG).
 • Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων.
TOP