Προφίλ Εταιρείας

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 2005 με την ίδρυση της Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. η οποία αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Πολύ σύντομα λαμβάνοντας τα μηνύματα της αγοράς για την παροχή ολοκληρωμένων & εξειδικευμένων λύσεων αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Έτσι σήμερα έχοντας ενώσει τις δυνάμεις της μαζί με την εταιρεία FOKAS TECHNICAL ΤΕΧΝΙΚΗ E.Ε. που ιδρύθηκε το 2018, έχει αναπτυχθεί και εξειδικευτεί τόσο στον χώρο των Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (κατασκευή πρατηρίων και παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού), όσο και στις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας είναι ο κύριος Ηλίας Φωκάς. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Α΄  & Γ΄  ειδικότητας, με Άδεια Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας και Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας.

Εργάστηκε αρχικά ως εργοδηγός σε μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες και μετέπειτα ως ελεύθερος επαγγελματίας και έχει 30 χρόνια παρουσία στον χώρο των τεχνικών έργων.

Οι εταιρείες FOKAS TECHNICAL ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. και Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. συγκαταλέγονται στις πλέον αξιόπιστες στο χώρο διότι λειτουργούν ακολουθώντας πάντα τις εξής αρχές:

  • Ασφάλεια
  • Ποιότητα
  • Συνέπεια
  • Ταχύτητα & Οικονομία

Επιπρόσθετα, και οι δυο εταιρείες  εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 σε όλες τους τις δραστηριότητες και έχουν πιστοποίηση από την εταιρεία BQC (Διαπιστευμένος Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης  που ειδικεύεται στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων/Υπηρεσιών σύμφωνα µε Διεθνή Πρότυπα).

TOP