Προφίλ Εταιρείας

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 2005 με την ίδρυση της Η. ΦΩΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. Αρχικά, δραστηριοποιείται στον χώρο των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και πολύ σύντομα λαμβάνοντας τα μηνύματα της αγοράς για την παροχή ολοκληρωμένων & εξειδικευμένων λύσεων αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Έτσι σήμερα ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της εταιρείας, μέσω έμπειρου προσωπικού, εξειδικεύεται τόσο στον χώρο των Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, κατασκευή πρατηρίων και παροχή υπηρεσιών service Η/Μ εξοπλισμού, όσο και στις Υδραυλικές Εγκαταστάσεις.

Λόγω της διαρκούς ανάγκης για την παροχή υπηρεσιών μέγιστης ποιότητας αλλά και την συνεχή βελτιστοποίηση αυτών η εταιρεία αλλάζει νομική μορφή και ιδρύεται η FOKAS TECHNICAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στις αρχές του 2018.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας είναι ο κύριος Ηλίας Φωκάς. Με 15 χρόνια παρουσία στον χώρο των τεχνικών έργων, πρώτα ως εργοδηγός σε μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές  και μετέπειτα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ο κύριος Φωκάς έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου Α & Γ ειδικότητας, άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας και πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας.

Η εταιρεία μας συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες στο χώρο της και αυτό διότι λειτουργεί ακολουθώντας πάντα τις εξής αρχές :

  • Ασφάλεια
  • Ποιότητα
  • Συνέπεια
  • Ταχύτητα & Οικονομία

Επιπρόσθετα, η FOKAS TECHNICAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 σε όλες τις δραστηριότητες της. Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου είναι η οργάνωση και συνεχής εξέλιξη της Εταιρείας με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του πελάτες μας.

TOP